Публична покана

Айсиджен ООД обявява публична обява с предмет „Доставка на сензори и хъбове за проучване и развойна дейност“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2019/104723 “Telecare for Welfare and Independent Life (TWIL)”, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

 Пакет документи по обявата

 

Айсиджен ООД обявява публична обява с предмет „Разработка на софтуерни библиотеки, обезпечаващи основни сървърни функционалности, сървърна инсталация, конфигурация и администрация, сървърна интеграция, тест на използваемостта на системата и разработка на мобилно приложение“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2019/104723 “Telecare for Welfare and Independent Life (TWIL)”, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

Пакет документи по обявата

 

Айсиджен ООД обявява публична покана с предмет „Услуги по извършване на тестове и анализ за установяване на информационната сигурност на прототипа на иновационната платформа "Моите гаранции" 

Методика за оценка на офертите

Публична покана

Изисквания към офертите

Оферта

Декларация на кандидата

Общи условия

Проект на договор

Техническо задание


Айсиджен ООД обявява публична покана с предмет „Услуги по разработване на специализиран софтуер за събиране и анализ на информация за търговски изделия“ 

Методика за оценка на офертите

Публична покана

Изисквания към офертите

Оферта

Декларация на кандидата

Общи условия

Проект на договор

Техническа спецификация

 

 

© Copyright 2024 ICYGEN LLC - All Rights Reserved