Проекти


FPI hotels


ICYGEN реализира една изключително лесна за опериране единна платформа за управление на множество сайтове. Платформата позволява от обща административна система да се управлява съдържанията на различните сайтове и да се публикува едно и също съдържание на множество уеб сайта едновременно. Разработената единната административна система спестява време и лутане на различните администратори и гарантира изключително гъвкави права на достъп на различните групи потребители. Тя позволява сама да се надгражда и да се само-развива без намесата на програмни средства. Системата позволява динамично създаване на нов уеб сайт от административен модул, неготово конфигуриране и създаване на независимо съдържание към него или преизползване на съществуващо съдържание. Може да има напълно самостоятелни настройки, данни, потребители и данни постъпващи от бизнес процеса на онлайн продажба. Новосъздадената система автоматично започва са съществува на вече създаден домейн и да има собственото си съществуване. Това е една изключителна свобода и гъвкавост на уеб платформата, която ни дава възможност лесно да надграждаме, управляваме и конфигурираме. Екипът от специалисти проектира и реализира с високо качество една сложна единна многоезична система, която отговаря и на последни тенденции в оптимизация на търсещите машини, предвид сложното управление на съдържание, което се публикува към множество сайтове. Също така подобри управлението на бизнес процеса ни по продажба на онлайн ваучери и резервации.

 

  • PHP development
  • Front-end development
  • Databases
Клиент
FPI Hotels & Resorts

© Copyright 2024 ICYGEN LLC - All Rights Reserved