Проекти


Министерство на икономиката и енергетиката


Новият официален уебсайт на Министерство на икономиката и енергетиката. Порталът следва стриктно изискванията за унифицирана визия на сайтове на българска държавна администрация. Динамичен и интуитивен, порталът предоставя удобен достъп до информационните ресурси, публикувани от МИЕ. Проектиран е по начин, който следва потребителската логика и начинът, по който посетителите търсят информация.

  • PHP development
  • Front-end development
  • Databases
Клиент
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

© Copyright 2024 ICYGEN LLC - All Rights Reserved