Проекти


Университет по хранителни технологии


ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА: ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ

ICYGEN създаде и имплементира логически модел на учебния процес от провеждане на кандидатстудентска кампания и оценка на изпитните резултати през учебни планове и автоматично „повдигане“ на учебна година до академична справка и дипломиране.

Беше проектиран, разработен и внедрен уеб портал за единно управлениe на достъпа и ползване на общи номенклатури на следните информационни системи:

Система за управление на студентския поток и учебния Процес;

Кандидат-студентска система;

Система Преподаватели;

Система за администриране.

  • PHP development
  • Front-end development
  • Databases
Клиент
Университет по хранителни технологии

© Copyright 2024 ICYGEN LLC - All Rights Reserved